با ما بیشتر آشنا شوید

شرکت نمایشگاهی راشا دیار پارس

فعالیت خود را رسماً از ابتدای سال 94 با هدف برگزاری نمایشگاهها و همایشهای تخصصی در راستای رشد و توسعه اقتصاد ملی با محوریت تمرکز زدایی و توجه بیشتر به مناطق در حال توسعه کشور آغاز نمود. این مجموعه طی پنج سال گذشته موفق به برگزاری عناوین نمایشگاهی مختلفی در شیراز (محل دائمی نمایشگاههای بین‌المللی استان فارس) شده است. همچنین طی این سالها این مجموعه با الویت رسیدن به سطح استانداردهای بین‌المللی در امر برگزاری نمایشگاهها و همایشهای بین‌المللی موفق به اخذ مدارک ارزشمند بین‌المللی و داخلی در موارد ذیل گردیده است: (دوره تخصصی مدیریت نمایشگاهی) تحت حمایت انجمن جهانی نمایشگاهها UFI

بیشتر بخوانید
شرکت نمایشگاهی راشا دیار پارس

رویدادهای آتی

نمایشگاه های برگزار شده

همراهان ما